Pouk materinščine: sledi pismo slovenskega veleposlaništva

Dragi starši,

še dober mesec in za nami bo drugo šolsko leto pouka slovenskega jezika kot materinščine (Muttersprachlicher Unterricht) v okviru avstrijskega šolskega sistema na Dunaju. Program maternega jezika je v Avstriji sicer že uveljavljen in poteka v 25 jezikih na številnih lokacijah (www.schule-mehrsprachig.at/). Vzporedno ostaja tudi kontinuiteta poučevanja dopolnilnega pouka slovenščine izven šolskega sistema (www.zrss.si/sticisce/).

S skupnimi napori smo dosegli, da imamo pri pouku slovenskega jezika kot materinščine dve skupini otrok: mlajšo od 1-4. razreda ljudske šole ter starejšo od 1-4. razreda gimnazije na VS/AHS Stubenbastei, pri čemer je učenje slovenščine z vpisom obiska tega pouka priznano tudi v šolskem spričevalu.

Tudi v novem šolskem letu je pogoj za oblikovanje nove ali ohranitev obstoječe starostne skupine otrok zadosten interes (vsaj 12 otrok), zato upamo, da bodo otroci nadaljevali s tem poukom, ter da se nam bodo pridružili še novi. V tem primeru bo mogoče razdeliti obstoječo skupino na dve, po starosti bolj poenoteni skupini, kar bo omogočilo še bolj kakovosten diferenciran pouk.

Pouk bo še naprej potekal na VS/AHS Stubenbastei ob torkih med 15.30 in 18.00 uro.

Prosimo starše, da interes za obisk pouka slovenskega jezika kot materinščine v šolskem letu 2018/19 pisno čim prej sporočite Veleposlaništvu RS na Dunaju (dusan.psenicnik@gov.si). Pri tem navedite ime in priimek otroka, njegovo starost ter ime in naslov šole, ki jo bo otrok obiskoval v tem šolskem letu. Sporočilo še ne pomeni formalne prijave otroka, ampak bo izhodišče za organizacijo pouka v dogovoru z Mestnim šolskim svetom. Informacija glede prijav k dopolnilnem pouku bo sledila.

Obenem vas vabimo, da se nam v torek, 29.5. 2018 ob 18.15 uri pridružite na skupnem sestanku s starši in učitelji v prostorih Centra avstrijskih narodnosti na Dunaju.

Stopimo skupaj in podprimo učenje materinega jezika naših otrok že v zgodnjem šolskem obdobju.
Vnaprej se vam zahvaljujemo za zavzetost pri informiranju in spodbujanju za čim večjo udeležbo otrok pri pouku slovenščine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *