Slovenska iniciativa Dunaj (SID) je društvo Slovencev živečih na Dunaju. Ustanovljena je bila leta 2014. Poglavitni namen Iniciative je podpirati slovensko kulturno delovanje na Dunaju za odrasle in otroke.

V društvu je trenutno 90 članov, ciljna skupina pa obsega približno nekaj tisoč Slovencev, ki živijo na Dunaju. Posebno dragoceni člani društva so koroški Slovenci, ki si zelo močno prizadevajo prenesti ljubezen do slovenskega jezika tudi na naslednje rodove.

S pestrim naborom programa, ki ga SID aktivno izvaja od leta 2016, smo postali povezovalno stičišče za na Dunaju živeče Slovence, ki želijo ohranjati slovenski jezik, kulturo in z medsebojnim druženjem prispevati h krepitvi narodne (samo)zavesti in k ohranjanju slovenskega jezika.

Med najvidnejše projekte naše iniciative sodijo: Otroški gledališki abonma SIDEK, knjižni klub Knjižni prigrizki po slovensko, C(es)arske igrarije – druženja za naše najmlajše, Slovenski pevski zbor za odrasle in od jeseni 2017 delujoča Otroška gledališka skupina. Poleg naštetih projektov pa tekom leta organiziramo najrazličnejše dogodke in dejavnosti za Slovence vseh starostnih skupin.

Plodno sodelovanje smo vzpostavili tudi s Knjižnico Mirana Jarca iz Novega mesta. Skupaj z Mestno občino Novo mesto smo pripravili zanimiv projekt  Knjigotapljenje.

Zelo ponosni smo tudi na naše aktivno prizadevanje pri vzpostavitvi pouka slovenskega jezika kot materinščine (www.schule-mehrsprachig.at), ki slovenskim učencem omogoča vpis obiska tega pouka v  šolsko spričevalo.

Vse naše aktivnosti pa ne bi bile mogoče brez finančne pomoči članov društva in Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.